SK.png naznačiť

NEURČITOK

 

 • naznačiť

PRECHODNÍK

 

 • naznačiac

PRÍČASTIE

Prítomné Činné

 • naznačiaci
 • naznačiaca
 • naznačiace
 • naznačiaci
 • naznačiace
 • naznačiace

Minulé Činné

 • naznačivší
 • naznačivšia
 • naznačivšie
 • naznačivší
 • naznačivšie
 • naznačivšie
 

Minulé Trpné

 • naznačený
 • naznačená
 • naznačené
 • naznačení
 • naznačené
 • naznačené

OZNAMOVACÍ SPÔSOB

Prítomný Čas

 • naznačím
 • naznačíš
 • naznačí
 • naznačíme
 • naznačíte
 • naznačia

Budúci Čas

 • naznačím
 • naznačíš
 • naznačí
 • naznačíme
 • naznačíte
 • naznačia
 

Minulý Čas

 • naznačil/a/o som
 • naznačil/a/o si
 • naznačil/a/o
 • naznačili sme
 • naznačili ste
 • naznačili

PODMIEŇOVACÍ SPÔSOB

Prítomný Čas

 • naznačil/a/o by som
 • naznačil/a/o by si
 • naznačil/a/o by
 • naznačili by sme
 • naznačili by ste
 • naznačili by

Minulý Časo

 • bol/a/o by som naznačil/a/o
 • bol/a/o by si naznačil/a/o
 • bol/a/o by naznačil/a/o
 • boli by sme naznačili
 • boli by ste naznačili
 • boli by naznačili

ROZKAZOVACÍ SPÔSOB

 

 • naznač!
 • nech naznačí!
 • naznačme!
 • naznačte!
 • nech naznačia!

SLOVEZNÉ PODSTATNÉ MENO

 

 • naznačenie