SK.png napadnúť

NEURČITOK

 

 • napadnúť

PRECHODNÍK

 

 • napadnúc

PRÍČASTIE

Prítomné Činné

 • napadnúci
 • napadnúca
 • napadnúce
 • napadnúci
 • napadnúce
 • napadnúce

Minulé Činné

 • napadnuvší
 • napadnuvšia
 • napadnuvšie
 • napadnuvší
 • napadnuvšie
 • napadnuvšie
 

Minulé Trpné

 • napadnutý
 • napadnutá
 • napadnuté
 • napadnutí
 • napadnuté
 • napadnuté

OZNAMOVACÍ SPÔSOB

Prítomný Čas

 • napadnem
 • napadneš
 • napadne
 • napadneme
 • napadnete
 • napadnú

Budúci Čas

 • napadnem
 • napadneš
 • napadne
 • napadneme
 • napadnete
 • napadnú
 

Minulý Čas

 • napad-ol/la/lo som
 • napad-ol/la/lo si
 • napad-ol/la/lo
 • napadli sme
 • napadli ste
 • napadli

PODMIEŇOVACÍ SPÔSOB

Prítomný Čas

 • napad-ol/la/lo by som
 • napad-ol/la/lo by si
 • napad-ol/la/lo by
 • napadli by sme
 • napadli by ste
 • napadli by

Minulý Časo

 • bol/a/o by som napad-ol/la/lo
 • bol/a/o by si napad-ol/la/lo
 • bol/a/o by napad-ol/la/lo
 • boli by sme napadli
 • boli by ste napadli
 • boli by napadli

ROZKAZOVACÍ SPÔSOB

 

 • napadni!
 • nech napadne!
 • napadnime!
 • napadnite!
 • nech napadnú!

SLOVEZNÉ PODSTATNÉ MENO

 

 • napadnunie