FI.png murtua

INFINITIIVI

preesens

 • murtua

GERUNDI (2. INFINITIIVI)

preesens

 • murtuen

PARTISIIPPI

1. partsiippi

 • murtuva

2. partsiippi

 • murtuneet/murtunut

INDIKATIIVI

preesens myöntö

 • murrun
 • murrut
 • murtuu
 • murrumme
 • murrutte
 • murtuvat

preesens kielto

 • en murru
 • et murru
 • ei murru
 • emme murru
 • ette murru
 • eivät murru
 

imperfekti myöntö

 • murruin
 • murruit
 • murtui
 • murruimme
 • murruitte
 • murtuivat

imperfekti kielto

 • en murtunut
 • et murtunut
 • ei murtunut
 • emme murtuneet
 • ette murtuneet
 • eivät murtuneet
 

perfekti myöntö

 • olen murtunut
 • olet murtunut
 • on murtunut
 • olemme murtuneet
 • olette murtuneet
 • ovat murtuneet

perfekti kielto

 • en ole murtunut
 • et ole murtunut
 • ei ole murtunut
 • emme ole murtuneet
 • ette ole murtuneet
 • eivät ole murtuneet
 

pluskvamperfekti myöntö

 • olin murtunut
 • olit murtunut
 • oli murtunut
 • olimme murtuneet
 • olitte murtuneet
 • olivat murtuneet

pluskvamperfekti kielto

 • en ollut murtunut
 • et ollut murtunut
 • ei ollut murtunut
 • emme olleet murtuneet
 • ette olleet murtuneet
 • eivät olleet murtuneet

KONDITIONAALI

preesens myöntö

 • murtuisin
 • murtuisit
 • murtuisi
 • murtuisimme
 • murtuisitte
 • murtuisivat

preesens kielto

 • en murtuisi
 • et murtuisi
 • ei murtuisi
 • emme murtuisi
 • ette murtuisi
 • eivät murtuisi
 

perfekti myöntö

 • olisin murtunut
 • olisit murtunut
 • olisi murtunut
 • olisimme murtuneet
 • olisitte murtuneet
 • olisivat murtuneet

perfekti kielto

 • en olisi murtunut
 • et olisi murtunut
 • ei olisi murtunut
 • emme olisi murtuneet
 • ette olisi murtuneet
 • eivät olisi murtuneet

IMPERATIIVI

preesens myöntö

 • murru
 • murtukoon
 • murtukaamme
 • murtukaa
 • murtukoot

preesens kielto

 • älä murru
 • älköön murtuko
 • älkäämme murtuko
 • älkää murtuko
 • älkööt murtuko

POTENTIAALI

preesens myöntö

 • murtunen
 • murtunet
 • murtunee
 • murtunemme
 • murtunette
 • murtunevat

preesens kielto

 • en murtune
 • et murtune
 • ei murtune
 • emme murtune
 • ette murtune
 • eivät murtune
 

perfekti myöntö

 • lienen murtunut
 • lienet murtunut
 • lienee murtunut
 • lienemme murtuneet
 • lienette murtuneet
 • lienevät murtuneet

perfekti kielto

 • en liene murtunut
 • et liene murtunut
 • ei liene murtunut
 • emme liene murtuneet
 • ette liene murtuneet
 • eivät liene murtuneet