FI.png maalata

INFINITIIVI

preesens

 • maalata

GERUNDI (2. INFINITIIVI)

preesens

 • maalaten

PARTISIIPPI

1. partsiippi

 • maalaava

2. partsiippi

 • maalannut/maalanneet

INDIKATIIVI

preesens myöntö

 • maalaan
 • maalaat
 • maalaa
 • maalaamme
 • maalaatte
 • maalaavat

preesens kielto

 • en maalaa
 • et maalaa
 • ei maalaa
 • emme maalaa
 • ette maalaa
 • eivät maalaa
 

imperfekti myöntö

 • maalasin
 • maalasit
 • maalasi
 • maalasimme
 • maalasitte
 • maalasivat

imperfekti kielto

 • en maalannut
 • et maalannut
 • ei maalannut
 • emme maalanneet
 • ette maalanneet
 • eivät maalanneet
 

perfekti myöntö

 • olen maalannut
 • olet maalannut
 • on maalannut
 • olemme maalanneet
 • olette maalanneet
 • ovat maalanneet

perfekti kielto

 • en ole maalannut
 • et ole maalannut
 • ei ole maalannut
 • emme ole maalanneet
 • ette ole maalanneet
 • eivät ole maalanneet
 

pluskvamperfekti myöntö

 • olin maalannut
 • olit maalannut
 • oli maalannut
 • olimme maalanneet
 • olitte maalanneet
 • olivat maalanneet

pluskvamperfekti kielto

 • en ollut maalannut
 • et ollut maalannut
 • ei ollut maalannut
 • emme olleet maalanneet
 • ette olleet maalanneet
 • eivät olleet maalanneet

KONDITIONAALI

preesens myöntö

 • maalaisin
 • maalaisit
 • maalaisi
 • maalaisimme
 • maalaisitte
 • maalaisivat

preesens kielto

 • en maalaisi
 • et maalaisi
 • ei maalaisi
 • emme maalaisi
 • ette maalaisi
 • eivät maalaisi
 

perfekti myöntö

 • olisin maalannut
 • olisit maalannut
 • olisi maalannut
 • olisimme maalanneet
 • olisitte maalanneet
 • olisivat maalanneet

perfekti kielto

 • en olisi maalannut
 • et olisi maalannut
 • ei olisi maalannut
 • emme olisi maalanneet
 • ette olisi maalanneet
 • eivät olisi maalanneet

IMPERATIIVI

preesens myöntö

 • maalaa
 • maalatkoon
 • maalatkaamme
 • maalatkaa
 • maalakoot

preesens kielto

 • älä maalaa
 • älköön maalatko
 • älkäämme maalatko
 • älkää maalatko
 • älkööt maalatko

POTENTIAALI

preesens myöntö

 • maalannen
 • maalannet
 • maalannee
 • maalannemme
 • maalannette
 • maalannevat

preesens kielto

 • en maalanne
 • et maalanne
 • ei maalanne
 • emme maalanne
 • ette maalanne
 • eivät maalanne
 

perfekti myöntö

 • lienen maalannut
 • lienet maalannut
 • lienee maalannut
 • lienemme maalanneet
 • lienette maalanneet
 • lienevät maalanneet

perfekti kielto

 • en liene maalannut
 • et liene maalannut
 • ei liene maalannut
 • emme liene maalanneet
 • ette liene maalanneet
 • eivät liene maalanneet