VE.png métare

Infinito

 

 • métare

Part. Pres. Progressivo

 

 • drio métare

Part. Passato

 

 • méso
 • mésa
 • misi
 • mése
 • metésto

Gerundio Presente

 

 • metendo

Indicativo

presente

 • méto
 • te miti
 • el / £a méte
 • metémo
 • metì
 • i / £e méte

imperfetto

 • metéa
 • te metivi
 • el / £a metéa
 • metévimo
 • metivi
 • i / £e metéa
 

futuro

 • metarò
 • te metarè
 • el / £a metarà
 • metarémo
 • metarè
 • i / £e metarà

passato composto

 • go méso
 • te ga (ghé) méso
 • el / £a ga méso
 • gavémo (òn) méso
 • gavi méso
 • i / £e ga méso
 

trapassato

 • gavéa méso
 • te gavivi méso
 • el / £a gavéa méso
 • gavévimo méso
 • gavivi méso
 • i / £e gavéa méso

futuro composto

 • gavarò méso
 • te gavarè méso
 • el / £a gavarà méso
 • gavarémo méso
 • gavarè méso
 • i / £e gavarà méso

Congiuntivo

presente

 • che méta
 • che te miti
 • che el / £a méta
 • che metémo
 • che metì
 • che i / £e méta

imperfetto

 • che metése
 • che te metisi
 • che el / £a metése
 • che metésimo
 • che metisi
 • che i / £e metése
 

passato

 • che gabia méso
 • che te ga(b)i méso
 • che el / £a gabia méso
 • che gavémo (òne) méso
 • che gavi méso
 • che i / £e gabia méso

trapassato

 • che gavése méso
 • che te gavisi méso
 • che el / £a gavése méso
 • che gavésimo méso
 • che gavisi méso
 • che i / £e gavése méso

Condizionale

presente

 • metarìa
 • te metarisi
 • el / £a metarìa
 • metarìsimo
 • metarisi
 • i / £e metarìa

passato

 • gavaria méso
 • te gavarisi méso
 • el / £a gavaria méso
 • gavarisimo méso
 • gavarisi méso
 • i / £e gavaria méso

Imperativo

trapassato

 • miti
 • che 'l / £a méta
 • metémo
 • metì
 • che i / £e méta

affermativo

 • no stà métar
 • che no 'l /£a staga métar
 • no stémo métar
 • no sté métar
 • che no i/ £e staga métar

Imperativo di cortesia

trapassato

 • el / £a méta
 • i / £e méta

affermativo

 • no 'l / £a staga métar
 • no i / £e staga métar

Imperativo con pronome aggiunto

 

 • méte£o / méteme

Indicativo Interrogativo

presente

 • méto(i) ?
 • mìtito ?
 • méte£o ? / e£a ?
 • metémo(i) ?
 • metìo ?
 • méte£i ? / e£e ?

imperfetto

 • *
 • métìvito
 • metéve£o ? / éve£a ?
 • *
 • *
 • metéve£i ? / éve£e ?
 

futuro

 • metarò(i) ?
 • metarèto
 • metarà£o ? / arà£a ?
 • metarémo ?
 • metarèo ?
 • metarà£i ? / arà£e ?

passato composto

 • go(nt)i méso ?
 • ghèto(ghètu) méso ?
 • ga£o / ga£a méso ?
 • *
 • gavio méso ?
 • ga£i / ga£e méso ?
 

trapassato

 • *
 • gavìvito méso ?
 • gavéve£o / gavéve£a méso ?
 • *
 • *
 • gavéve£i / gavéve£i méso ?

futuro composto

 • *
 • gavarèto méso?
 • gavarà£o / gavarà£a méso?
 • *
 • *
 • gavarà£i / gavarà£e méso?

Condizionale Interrogativo

presente

 • *
 • metarìsito ?
 • metarìse£o ? / arìse£a ?
 • *
 • *
 • metarìse£i ? / arìse£e ?

passato composto

 • *
 • gavarisito méso ?
 • gavarise£o / gavarise£a méso ?
 • *
 • *
 • gavarise£i / gavarise£e méso ?