SK.png lapiť

NEURČITOK

 

 • lapiť

PRECHODNÍK

 

 • lapiac

PRÍČASTIE

Prítomné Činné

 • lapiaci
 • lapiaca
 • lapiace
 • lapiaci
 • lapiace
 • lapiace

Minulé Činné

 • lapivší
 • lapivšia
 • lapivšie
 • lapivší
 • lapivšie
 • lapivšie
 

Minulé Trpné

 • lapený
 • lapená
 • lapené
 • lapení
 • lapené
 • lapené

OZNAMOVACÍ SPÔSOB

Prítomný Čas

 • lapím
 • lapíš
 • lapí
 • lapíme
 • lapíte
 • lapia

Budúci Čas

 • lapím
 • lapíš
 • lapí
 • lapíme
 • lapíte
 • lapia
 

Minulý Čas

 • lapil/a/o som
 • lapil/a/o si
 • lapil/a/o
 • lapili sme
 • lapili ste
 • lapili

PODMIEŇOVACÍ SPÔSOB

Prítomný Čas

 • lapil/a/o by som
 • lapil/a/o by si
 • lapil/a/o by
 • lapili by sme
 • lapili by ste
 • lapili by

Minulý Časo

 • bol/a/o by som lapil/a/o
 • bol/a/o by si lapil/a/o
 • bol/a/o by lapil/a/o
 • boli by sme lapili
 • boli by ste lapili
 • boli by lapili

ROZKAZOVACÍ SPÔSOB

 

 • lap!
 • nech lapí!
 • lapme!
 • lapte!
 • nech lapia!

SLOVEZNÉ PODSTATNÉ MENO

 

 • lapenie