SK.png krívať

NEURČITOK

 

 • krívať

PRECHODNÍK

 

 • krívajúc

PRÍČASTIE

Prítomné Činné

 • krívajúci
 • krívajúca
 • krívajúce
 • krívajúci
 • krívajúce
 • krívajúce

Minulé Činné

 • krívavší
 • krívavšia
 • krívavšie
 • krívavší
 • krívavšie
 • krívavšie
 

Minulé Trpné

 • krívaný
 • krívaná
 • krívané
 • krívaní
 • krívané
 • krívané

OZNAMOVACÍ SPÔSOB

Prítomný Čas

 • krívam
 • krívaš
 • kríva
 • krívame
 • krívate
 • krívu

Budúci Čas

 • budem krívať
 • budeš krívať
 • bude krívať
 • budeme krívať
 • budete krívať
 • budú krívať
 

Minulý Čas

 • kríval/a/o som
 • kríval/a/o si
 • kríval/a/o
 • krívali sme
 • krívali ste
 • krívali

PODMIEŇOVACÍ SPÔSOB

Prítomný Čas

 • kríval/a/o by som
 • kríval/a/o by si
 • kríval/a/o by
 • krívali by sme
 • krívali by ste
 • krívali by

Minulý Časo

 • bol/a/o by som kríval/a/o
 • bol/a/o by si kríval/a/o
 • bol/a/o by kríval/a/o
 • boli by sme krívali
 • boli by ste krívali
 • boli by krívali

ROZKAZOVACÍ SPÔSOB

 

 • krívaj!
 • nech kríva!
 • krívajme!
 • krívajte!
 • nech krívu!

SLOVEZNÉ PODSTATNÉ MENO

 

 • krívanie