TR.png kesmek

MASTAR

mastar

 • kesmek

BILDIRME

şimdiki zaman

 • kesiyorum
 • kesiyorsun
 • kesiyor
 • kesiyoruz
 • kesiyorsunuz
 • kesiyorlar

geniş zaman

 • keserim
 • kesersin
 • keser
 • keseriz
 • kesersiniz
 • keserler
 

dili geçmiş zaman

 • kesdim
 • kesdin
 • kesdi
 • kesdik
 • kesdiniz
 • kesdiler

şimdiki zamanın rivayeti

 • kesiyormuşum
 • kesiyormuşsun
 • kesiyormuş
 • kesiyormuşuz
 • kesiyormuşsunuz
 • kesiyormuşlar
 

geniş zamanın rivayeti

 • kesermişim
 • kesermişsin
 • kesermiş
 • kesermişiz
 • kesermişsiniz
 • kesermişler

şimdiki zamanın hikayesi

 • kesiyordum
 • kesiyordun
 • kesiyordu
 • kesiyorduk
 • kesiyordunuz
 • kesiyordular
 

mişli geçmiş zamanın hikayesi

 • kesmiştim
 • kesmiştin
 • kesmişti
 • kesmiştik
 • kesmiştiniz
 • kesmiştiler

mişli geçmiş zamanın rivayeti

 • kesmişmişim
 • kesmişmişsin
 • kesmişmiş
 • kesmişmişiz
 • kesmişmişiniz
 • kesmişmişler
 

mişli geçmiş zamanın geleceği

 • kesmiş olacağım
 • kesmiş olacaksın
 • kesmiş olacak
 • kesmiş olacağız
 • kesmiş olacaksınız
 • kesmiş olacaklar

şartın hikayesi
 

 • kesseydim
 • kesseydin
 • kesseydi
 • kesseydik
 • kesseydiniz
 • kesseydiler
 

şartın rivayeti

 • kesseymişim
 • kesseymişsin
 • kesseymiş
 • kesseymişiz
 • kesseymişsiniz
 • kesseymişler

gelecek zaman

 • keseceğim
 • keseceksin
 • kesecek
 • keseceğiz
 • keseceksiniz
 • kesecekler
 

gelecek zamanın hikayesi

 • kesecektim
 • kesecektin
 • kesecekti
 • kesecektik
 • kesecektiniz
 • kesecektiler

gelecek zamanın rivayeti

 • kesecekmişim
 • kesecekmişsin
 • kesecekmiş
 • kesecekmişiz
 • kesecekmişsiniz
 • kesecekmişler
 

gelecek zamanın şartı

 • keseceksem
 • keseceksen
 • kesecekse
 • keseceksek
 • kesecekseniz
 • kesecekseler

GEREKLILIK

gereklilik

 • kesmeliyim
 • kesmelisin
 • kesmeli(dir)
 • kesmeliyiz
 • kesmeliisiniz
 • kesmeli(dir)ler

gerekliliğin hikayesi

 • kesmeliydim
 • kesmeliydin
 • kesmeliydi
 • kesmeliydik
 • kesmeliydiniz
 • kesmeliydiler
 

gerekliliğin rivayeti

 • kesmeliymişim
 • kesmeliymişsin
 • kesmeliymiş
 • kesmeliymişiz
 • kesmeliymişsiniz
 • kesmeliymişler

EMIR

emir

 • kes
 • kessin
 • keselim
 • kesin(iz)
 • kessinler

ŞART

şart

 • kessem
 • kessen
 • kesse
 • kessek
 • kesseniz
 • kesseler

şimdiki zamanın şartı

 • kesiyorsam
 • kesiyorsan
 • kesiyorsa
 • kesiyorsak
 • kesiyorsanız
 • kesiyorlarsa
 

geniş zamanın şartı

 • kesersem
 • kesersen
 • keserse
 • kesersek
 • keserseniz
 • keserseler

dili geçmişin şartı

 • kesdiysem
 • kesdiysen
 • kesdiyse
 • kesdiysek
 • kesdiyseniz
 • kesdiyseler
 

mişli geçmişin şartı

 • kesmişsem
 • kesmişsen
 • kesmişse
 • kesmişsek
 • kesmişseniz
 • kesmişseler

DILEK

dilek

 • keseyim
 • kesesin
 • kese
 • keselim
 • kesesiniz
 • keseler

dileğin hikayesi

 • keseydim
 • keseydin
 • keseydi
 • keseydik
 • keseydiniz
 • keseydiler
 

dileğin rivayeti

 • keseymişim
 • keseymişsin
 • keseymiş
 • keseydiler
 • keseymişsiniz
 • keseymişler