TR.png kaydetmek

MASTAR

mastar

 • kaydetmek

BILDIRME

şimdiki zaman

 • kaydediyorum
 • kaydediyorsun
 • kaydediyor
 • kaydediyoruz
 • kaydediyorsunuz
 • kaydediyorlar

geniş zaman

 • kaydederim
 • kaydedersin
 • kaydeder
 • kaydederiz
 • kaydedersiniz
 • kaydederler
 

dili geçmiş zaman

 • kaydettim
 • kaydettin
 • kaydetti
 • kaydettik
 • kaydettiniz
 • kaydettiler

şimdiki zamanın rivayeti

 • kaydediyormuşum
 • kaydediyormuşsun
 • kaydediyormuş
 • kaydediyormuşuz
 • kaydediyormuşsunuz
 • kaydediyormuşlar
 

geniş zamanın rivayeti

 • kaydedermişim
 • kaydedermişsin
 • kaydedermiş
 • kaydedermişiz
 • kaydedermişsiniz
 • kaydedermişler

şimdiki zamanın hikayesi

 • kaydediyordum
 • kaydediyordun
 • kaydediyordu
 • kaydediyorduk
 • kaydediyordunuz
 • kaydediyordular
 

mişli geçmiş zamanın hikayesi

 • kaydetmiştim
 • kaydetmiştin
 • kaydetmişti
 • kaydetmiştik
 • kaydetmiştiniz
 • kaydetmiştiler

mişli geçmiş zamanın rivayeti

 • kaydetmişmişim
 • kaydetmişmişsin
 • kaydetmişmiş
 • kaydetmişmişiz
 • kaydetmişmişiniz
 • kaydetmişmişler
 

mişli geçmiş zamanın geleceği

 • kaydetmiş olacağım
 • kaydetmiş olacaksın
 • kaydetmiş olacak
 • kaydetmiş olacağız
 • kaydetmiş olacaksınız
 • kaydetmiş olacaklar

şartın hikayesi
 

 • kaydetseydim
 • kaydetseydin
 • kaydetseydi
 • kaydetseydik
 • kaydetseydiniz
 • kaydetseydiler
 

şartın rivayeti

 • kaydetseymişim
 • kaydetseymişsin
 • kaydetseymiş
 • kaydetseymişiz
 • kaydetseymişsiniz
 • kaydetseymişler

gelecek zaman

 • kaydedeceğim
 • kaydedeceksin
 • kaydedecek
 • kaydedeceğiz
 • kaydedeceksiniz
 • kaydedecekler
 

gelecek zamanın hikayesi

 • kaydedecektim
 • kaydedecektin
 • kaydedecekti
 • kaydedecektik
 • kaydedecektiniz
 • kaydedecektiler

gelecek zamanın rivayeti

 • kaydedecekmişim
 • kaydedecekmişsin
 • kaydedecekmiş
 • kaydedecekmişiz
 • kaydedecekmişsiniz
 • kaydedecekmişler
 

gelecek zamanın şartı

 • kaydedeceksem
 • kaydedeceksen
 • kaydedecekse
 • kaydedeceksek
 • kaydedecekseniz
 • kaydedecekseler

GEREKLILIK

gereklilik

 • kaydetmeliyim
 • kaydetmelisin
 • kaydetmeli(dir)
 • kaydetmeliyiz
 • kaydetmeliisiniz
 • kaydetmeli(dir)ler

gerekliliğin hikayesi

 • kaydetmeliydim
 • kaydetmeliydin
 • kaydetmeliydi
 • kaydetmeliydik
 • kaydetmeliydiniz
 • kaydetmeliydiler
 

gerekliliğin rivayeti

 • kaydetmeliymişim
 • kaydetmeliymişsin
 • kaydetmeliymiş
 • kaydetmeliymişiz
 • kaydetmeliymişsiniz
 • kaydetmeliymişler

EMIR

emir

 • kaydet
 • kaydetsin
 • kaydedelim
 • kaydedin(iz)
 • kaydetsinler

ŞART

şart

 • kaydetsem
 • kaydetsen
 • kaydetse
 • kaydetsek
 • kaydetseniz
 • kaydetseler

şimdiki zamanın şartı

 • kaydediyorsam
 • kaydediyorsan
 • kaydediyorsa
 • kaydediyorsak
 • kaydediyorsanız
 • kaydediyorlarsa
 

geniş zamanın şartı

 • kaydedersem
 • kaydedersen
 • kaydederse
 • kaydedersek
 • kaydederseniz
 • kaydederseler

dili geçmişin şartı

 • kaydettiysem
 • kaydettiysen
 • kaydettiyse
 • kaydettiysek
 • kaydettiyseniz
 • kaydettiyseler
 

mişli geçmişin şartı

 • kaydetmişsem
 • kaydetmişsen
 • kaydetmişse
 • kaydetmişsek
 • kaydetmişseniz
 • kaydetmişseler

DILEK

dilek

 • kaydedeyim
 • kaydedesin
 • kaydede
 • kaydedelim
 • kaydedesiniz
 • kaydedeler

dileğin hikayesi

 • kaydedeydim
 • kaydedeydin
 • kaydedeydi
 • kaydedeydik
 • kaydedeydiniz
 • kaydedeydiler
 

dileğin rivayeti

 • kaydedeymişim
 • kaydedeymişsin
 • kaydedeymiş
 • kaydedeydiler
 • kaydedeymişsiniz
 • kaydedeymişler