TR.png kaymak

MASTAR

mastar

 • kaymak

BILDIRME

şimdiki zaman

 • kayıyorum
 • kayıyorsun
 • kayıyor
 • kayıyoruz
 • kayıyorsunuz
 • kayıyorlar

geniş zaman

 • kayarım
 • kayarsın
 • kayar
 • kayarız
 • kayarsınız
 • kayarlar
 

dili geçmiş zaman

 • kaydım
 • kaydın
 • kaydı
 • kaydık
 • kaydınız
 • kaydılar

şimdiki zamanın rivayeti

 • kayıyormuşum
 • kayıyormuşsun
 • kayıyormuş
 • kayıyormuşuz
 • kayıyormuşsunuz
 • kayıyormuşlar
 

geniş zamanın rivayeti

 • kayarmışım
 • kayarmışsın
 • kayarmış
 • kayarmışız
 • kayarmışsınız
 • kayarmışlar

şimdiki zamanın hikayesi

 • kayıyordum
 • kayıyordun
 • kayıyordu
 • kayıyorduk
 • kayıyordunuz
 • kayıyordular
 

mişli geçmiş zamanın hikayesi

 • kaymıştım
 • kaymıştın
 • kaymıştı
 • kaymıştık
 • kaymıştınız
 • kaymıştılar

mişli geçmiş zamanın rivayeti

 • kaymışmışım
 • kaymışmışsın
 • kaymışmış
 • kaymışmışız
 • kaymışmışınız
 • kaymışmışlar
 

mişli geçmiş zamanın geleceği

 • kaymış olacağım
 • kaymış olacaksın
 • kaymış olacak
 • kaymış olacağız
 • kaymış olacaksınız
 • kaymış olacaklar

şartın hikayesi
 

 • kaysaydım
 • kaysaydın
 • kaysaydı
 • kaysaydık
 • kaysaydınız
 • kaysaydılar
 

şartın rivayeti

 • kaysaymışım
 • kaysaymışsın
 • kaysaymış
 • kaysaymışız
 • kaysaymışsınız
 • kaysaymışlar

gelecek zaman

 • kayacağım
 • kayacaksın
 • kayacak
 • kayacağız
 • kayacaksınız
 • kayacaklar
 

gelecek zamanın hikayesi

 • kayacaktım
 • kayacaktın
 • kayacaktı
 • kayacaktık
 • kayacaktınız
 • kayacaktılar

gelecek zamanın rivayeti

 • kayacakmışım
 • kayacakmışsın
 • kayacakmış
 • kayacakmışız
 • kayacakmışsınız
 • kayacakmışlar
 

gelecek zamanın şartı

 • kayacaksam
 • kayacaksan
 • kayacaksa
 • kayacaksak
 • kayacaksanız
 • kayacaksalar

GEREKLILIK

gereklilik

 • kaymalıyım
 • kaymalısın
 • kaymalı(dır)
 • kaymalıyız
 • kaymalısınız
 • kaymalı(dır)lar

gerekliliğin hikayesi

 • kaymalıydım
 • kaymalıydın
 • kaymalıydı
 • kaymalıydık
 • kaymalıydınız
 • kaymalıydılar
 

gerekliliğin rivayeti

 • kaymalıymışım
 • kaymalıymışsın
 • kaymalıymış
 • kaymalıymışız
 • kaymalıymışsınız
 • kaymalıymışlar

EMIR

emir

 • kay
 • kaysın
 • kayalım
 • kayın(z)
 • kaysınlar

ŞART

şart

 • kaysam
 • kaysan
 • kaysa
 • kaysak
 • kaysanız
 • kaysalar

şimdiki zamanın şartı

 • kayıyorsam
 • kayıyorsan
 • kayıyorsa
 • kayıyorsak
 • kayıyorsaniz
 • kayıyorlarsa
 

geniş zamanın şartı

 • kayarsam
 • kayarsan
 • kayarsa
 • kayarsak
 • kayarsanız
 • kayarsalar

dili geçmişin şartı

 • kaydıysam
 • kaydıysan
 • kaydıysa
 • kaydıysak
 • kaydıysanız
 • kaydıysalar
 

mişli geçmişin şartı

 • kaymışsam
 • kaymışsan
 • kaymışsa
 • kaymışsak
 • kaymışsanız
 • kaymışsalar

DILEK

dilek

 • kayayım
 • kayasın
 • kaya
 • kayalım
 • kayasınız
 • kayalar

dileğin hikayesi

 • kayaydım
 • kayaydın
 • kayaydı
 • kayaydık
 • kayaydınız
 • kayaydılar
 

dileğin rivayeti

 • kayaymışım
 • kayaymışsın
 • kayaymış
 • kayaydılar
 • kayaymışsınız
 • kayaymışlar