TR.png inmek

MASTAR

mastar

 • inmek

BILDIRME

şimdiki zaman

 • iniyorum
 • iniyorsun
 • iniyor
 • iniyoruz
 • iniyorsunuz
 • iniyorlar

geniş zaman

 • inerim
 • inersin
 • iner
 • ineriz
 • inersiniz
 • inerler
 

dili geçmiş zaman

 • indim
 • indin
 • indi
 • indik
 • indiniz
 • indiler

şimdiki zamanın rivayeti

 • iniyormuşum
 • iniyormuşsun
 • iniyormuş
 • iniyormuşuz
 • iniyormuşsunuz
 • iniyormuşlar
 

geniş zamanın rivayeti

 • inermişim
 • inermişsin
 • inermiş
 • inermişiz
 • inermişsiniz
 • inermişler

şimdiki zamanın hikayesi

 • iniyordum
 • iniyordun
 • iniyordu
 • iniyorduk
 • iniyordunuz
 • iniyordular
 

mişli geçmiş zamanın hikayesi

 • inmiştim
 • inmiştin
 • inmişti
 • inmiştik
 • inmiştiniz
 • inmiştiler

mişli geçmiş zamanın rivayeti

 • inmişmişim
 • inmişmişsin
 • inmişmiş
 • inmişmişiz
 • inmişmişiniz
 • inmişmişler
 

mişli geçmiş zamanın geleceği

 • inmiş olacağım
 • inmiş olacaksın
 • inmiş olacak
 • inmiş olacağız
 • inmiş olacaksınız
 • inmiş olacaklar

şartın hikayesi
 

 • inseydim
 • inseydin
 • inseydi
 • inseydik
 • inseydiniz
 • inseydiler
 

şartın rivayeti

 • inseymişim
 • inseymişsin
 • inseymiş
 • inseymişiz
 • inseymişsiniz
 • inseymişler

gelecek zaman

 • ineceğim
 • ineceksin
 • inecek
 • ineceğiz
 • ineceksiniz
 • inecekler
 

gelecek zamanın hikayesi

 • inecektim
 • inecektin
 • inecekti
 • inecektik
 • inecektiniz
 • inecektiler

gelecek zamanın rivayeti

 • inecekmişim
 • inecekmişsin
 • inecekmiş
 • inecekmişiz
 • inecekmişsiniz
 • inecekmişler
 

gelecek zamanın şartı

 • ineceksem
 • ineceksen
 • inecekse
 • ineceksek
 • inecekseniz
 • inecekseler

GEREKLILIK

gereklilik

 • inmeliyim
 • inmelisin
 • inmeli(dir)
 • inmeliyiz
 • inmeliisiniz
 • inmeli(dir)ler

gerekliliğin hikayesi

 • inmeliydim
 • inmeliydin
 • inmeliydi
 • inmeliydik
 • inmeliydiniz
 • inmeliydiler
 

gerekliliğin rivayeti

 • inmeliymişim
 • inmeliymişsin
 • inmeliymiş
 • inmeliymişiz
 • inmeliymişsiniz
 • inmeliymişler

EMIR

emir

 • in
 • insin
 • inelim
 • inin(iz)
 • insinler

ŞART

şart

 • insem
 • insen
 • inse
 • insek
 • inseniz
 • inseler

şimdiki zamanın şartı

 • iniyorsam
 • iniyorsan
 • iniyorsa
 • iniyorsak
 • iniyorsanız
 • iniyorlarsa
 

geniş zamanın şartı

 • inersem
 • inersen
 • inerse
 • inersek
 • inerseniz
 • inerseler

dili geçmişin şartı

 • indiysem
 • indiysen
 • indiyse
 • indiysek
 • indiyseniz
 • indiyseler
 

mişli geçmişin şartı

 • inmişsem
 • inmişsen
 • inmişse
 • inmişsek
 • inmişseniz
 • inmişseler

DILEK

dilek

 • ineyim
 • inesin
 • ine
 • inelim
 • inesiniz
 • ineler

dileğin hikayesi

 • ineydim
 • ineydin
 • ineydi
 • ineydik
 • ineydiniz
 • ineydiler
 

dileğin rivayeti

 • ineymişim
 • ineymişsin
 • ineymiş
 • ineydiler
 • ineymişsiniz
 • ineymişler