LA.png ingredi

PARADIGMA

 

 • ingredior
 • ingrederis
 • ingressus/a/um sum
 • ingrediendum
 • ingredi

INFINITUS MODUS

Praesens

 • ingredi
 •  
 •  

Perfectum

 • ingressus / ingressa / ingressum esse
 • ingressuri / ingressurae / ingressura esse
 •  
 

Futurum

 • ingressurus / ingressura / ingressurum esse
 • ingressuri / ingressurae / ingressura esse
 • *

PARTICIPIUM

Praesens

 • ingrediens, ingredientis

Perfectum

 • ingressus / ingressa / ingressum
 

Futurum

 • ingressurus / ingressura / ingressurum

GERUNDIUM

Genitivus

 • ingrediendi

Dativus

 • ingrediendo
 

Accusativus

 • ingrediendum

Ablativus

 • ingrediendo

GERUNDIVUS MODUS

Genitivus

 • ingrediendus / ingredienda / ingrediendum

SUPINUM

Activum

 • ingrediendum

Passivum

 • ingrediendu

INDICATIVUS MODUS

Praesens

 • ingredior
 • ingrederis
 • ingreditur
 • ingredimur
 • ingredimini
 • ingrediuntur

Imperfectum

 • ingrediebar
 • ingrediebaris
 • ingrediebatur
 • ingrediebamur
 • ingrediebamini
 • ingrediebantur
 

Futurum

 • ingrediar
 • ingredieris
 • ingredietur
 • ingrediemur
 • ingrediemini
 • ingredientur

Perfectum

 • ingressus/a/um sum
 • ingressus/a/um es
 • ingressus/a/um est
 • ingressi/ae/a sumus
 • ingressi/ae/a estis
 • ingressi/ae/a sunt
 

Plusquamperfectum

 • ingressus/a/um eram
 • ingressus/a/um eras
 • ingressus/a/um erat
 • ingressi/ae/a eramus
 • ingressi/ae/a eratis
 • ingressi/ae/a erant

Futurum Secundum

 • ingressus/a/um ero
 • ingressus/a/um eris
 • ingressus/a/um erit
 • ingressi/ae/a erimus
 • ingressi/ae/a eritis
 • ingressi/ae/a erunt

MODUS CONIUCTIVUS

Praesens

 • ingrediar
 • ingrediaris
 • ingrediatur
 • ingrediamur
 • ingrediamini
 • ingrediantur

Imperfectum

 • ingrederer
 • ingredereris
 • ingrederetur
 • ingrederemur
 • ingrederemini
 • ingrederentur
 

Perfectum

 • ingressus/a/um sim
 • ingressus/a/um sis
 • ingressus/a/um sit
 • ingressi/ae/a simus
 • ingressi/ae/a sitis
 • ingressi/ae/a sint

Plusquamperfectum

 • ingressus/a/um essem
 • ingressus/a/um esses
 • ingressus/a/um esset
 • ingressi/ae/a essemus
 • ingressi/ae/a essetis
 • ingressi/ae/a essent

MODUS IMPERATIVUS

Praesens

 • *
 • ingredere
 • *
 • *
 • ingredimini
 • *

Futurum

 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *