TR.png iletmek

MASTAR

mastar

 • iletmek

BILDIRME

şimdiki zaman

 • iletiyorum
 • iletiyorsun
 • iletiyor
 • iletiyoruz
 • iletiyorsunuz
 • iletiyorlar

geniş zaman

 • iletirim
 • iletirsin
 • iletir
 • iletiriz
 • iletirsiniz
 • iletirler
 

dili geçmiş zaman

 • ilettim
 • ilettin
 • iletti
 • ilettik
 • ilettiniz
 • ilettiler

şimdiki zamanın rivayeti

 • iletiyormuşum
 • iletiyormuşsun
 • iletiyormuş
 • iletiyormuşuz
 • iletiyormuşsunuz
 • iletiyormuşlar
 

geniş zamanın rivayeti

 • iletirmişim
 • iletirmişsin
 • iletirmiş
 • iletirmişiz
 • iletirmişsiniz
 • iletirmişler

şimdiki zamanın hikayesi

 • iletiyordum
 • iletiyordun
 • iletiyordu
 • iletiyorduk
 • iletiyordunuz
 • iletiyordular
 

mişli geçmiş zamanın hikayesi

 • iletmiştim
 • iletmiştin
 • iletmişti
 • iletmiştik
 • iletmiştiniz
 • iletmiştiler

mişli geçmiş zamanın rivayeti

 • iletmişmişim
 • iletmişmişsin
 • iletmişmiş
 • iletmişmişiz
 • iletmişmişiniz
 • iletmişmişler
 

mişli geçmiş zamanın geleceği

 • iletmiş olacağım
 • iletmiş olacaksın
 • iletmiş olacak
 • iletmiş olacağız
 • iletmiş olacaksınız
 • iletmiş olacaklar

şartın hikayesi
 

 • iletseydim
 • iletseydin
 • iletseydi
 • iletseydik
 • iletseydiniz
 • iletseydiler
 

şartın rivayeti

 • iletseymişim
 • iletseymişsin
 • iletseymiş
 • iletseymişiz
 • iletseymişsiniz
 • iletseymişler

gelecek zaman

 • ileteceğim
 • ileteceksin
 • iletecek
 • ileteceğiz
 • ileteceksiniz
 • iletecekler
 

gelecek zamanın hikayesi

 • iletecektim
 • iletecektin
 • iletecekti
 • iletecektik
 • iletecektiniz
 • iletecektiler

gelecek zamanın rivayeti

 • iletecekmişim
 • iletecekmişsin
 • iletecekmiş
 • iletecekmişiz
 • iletecekmişsiniz
 • iletecekmişler
 

gelecek zamanın şartı

 • ileteceksem
 • ileteceksen
 • iletecekse
 • ileteceksek
 • iletecekseniz
 • iletecekseler

GEREKLILIK

gereklilik

 • iletmeliyim
 • iletmelisin
 • iletmeli(dir)
 • iletmeliyiz
 • iletmeliisiniz
 • iletmeli(dir)ler

gerekliliğin hikayesi

 • iletmeliydim
 • iletmeliydin
 • iletmeliydi
 • iletmeliydik
 • iletmeliydiniz
 • iletmeliydiler
 

gerekliliğin rivayeti

 • iletmeliymişim
 • iletmeliymişsin
 • iletmeliymiş
 • iletmeliymişiz
 • iletmeliymişsiniz
 • iletmeliymişler

EMIR

emir

 • ilet
 • iletsin
 • iletelim
 • iletin(iz)
 • iletsinler

ŞART

şart

 • iletsem
 • iletsen
 • iletse
 • iletsek
 • iletseniz
 • iletseler

şimdiki zamanın şartı

 • iletiyorsam
 • iletiyorsan
 • iletiyorsa
 • iletiyorsak
 • iletiyorsanız
 • iletiyorlarsa
 

geniş zamanın şartı

 • iletirsem
 • iletirsen
 • iletirse
 • iletirsek
 • iletirseniz
 • iletirseler

dili geçmişin şartı

 • ilettiysem
 • ilettiysen
 • ilettiyse
 • ilettiysek
 • ilettiyseniz
 • ilettiyseler
 

mişli geçmişin şartı

 • iletmişsem
 • iletmişsen
 • iletmişse
 • iletmişsek
 • iletmişseniz
 • iletmişseler

DILEK

dilek

 • ileteyim
 • iletesin
 • ilete
 • iletelim
 • iletesiniz
 • ileteler

dileğin hikayesi

 • ileteydim
 • ileteydin
 • ileteydi
 • ileteydik
 • ileteydiniz
 • ileteydiler
 

dileğin rivayeti

 • ileteymişim
 • ileteymişsin
 • ileteymiş
 • ileteydiler
 • ileteymişsiniz
 • ileteymişler