TR.png elemek

MASTAR

mastar

 • elemek

BILDIRME

şimdiki zaman

 • eliyorum
 • eliyorsun
 • eliyor
 • eliyoruz
 • eliyorsunuz
 • eliyorlar

geniş zaman

 • elerim
 • elersin
 • eler
 • eleriz
 • elersiniz
 • elerler
 

dili geçmiş zaman

 • eledim
 • eledin
 • eledi
 • eledik
 • elediniz
 • elediler

şimdiki zamanın rivayeti

 • eliyormuşum
 • eliyormuşsun
 • eliyormuş
 • eliyormuşuz
 • eliyormuşsunuz
 • eliyormuşlar
 

geniş zamanın rivayeti

 • elermişim
 • elermişsin
 • elermiş
 • elermişiz
 • elermişsiniz
 • elermişler

şimdiki zamanın hikayesi

 • eliyordum
 • eliyordun
 • eliyordu
 • eliyorduk
 • eliyordunuz
 • eliyordular
 

mişli geçmiş zamanın hikayesi

 • elemiştim
 • elemiştin
 • elemişti
 • elemiştik
 • elemiştiniz
 • elemiştiler

mişli geçmiş zamanın rivayeti

 • elemişmişim
 • elemişmişsin
 • elemişmiş
 • elemişmişiz
 • elemişmişiniz
 • elemişmişler
 

mişli geçmiş zamanın geleceği

 • elemiş olacağım
 • elemiş olacaksın
 • elemiş olacak
 • elemiş olacağız
 • elemiş olacaksınız
 • elemiş olacaklar

şartın hikayesi
 

 • eleseydim
 • eleseydin
 • eleseydi
 • eleseydik
 • eleseydiniz
 • eleseydiler
 

şartın rivayeti

 • eleseymişim
 • eleseymişsin
 • eleseymiş
 • eleseymişiz
 • eleseymişsiniz
 • eleseymişler

gelecek zaman

 • eleyeceğim
 • eleyeceksin
 • eleyecek
 • eleyeceğiz
 • eleyeceksiniz
 • eleyecekler
 

gelecek zamanın hikayesi

 • eleyecektim
 • eleyecektin
 • eleyecekti
 • eleyecektik
 • eleyecektiniz
 • eleyecektiler

gelecek zamanın rivayeti

 • eleyecekmişim
 • eleyecekmişsin
 • eleyecekmiş
 • eleyecekmişiz
 • eleyecekmişsiniz
 • eleyecekmişler
 

gelecek zamanın şartı

 • eleyeceksem
 • eleyeceksen
 • eleyecekse
 • eleyeceksek
 • eleyecekseniz
 • eleyecekseler

GEREKLILIK

gereklilik

 • elemeliyim
 • elemelisin
 • elemeli(dir)
 • elemeliyiz
 • elemeliisiniz
 • elemeli(dir)ler

gerekliliğin hikayesi

 • elemeliydim
 • elemeliydin
 • elemeliydi
 • elemeliydik
 • elemeliydiniz
 • elemeliydiler
 

gerekliliğin rivayeti

 • elemeliymişim
 • elemeliymişsin
 • elemeliymiş
 • elemeliymişiz
 • elemeliymişsiniz
 • elemeliymişler

EMIR

emir

 • ele
 • elesin
 • eleyelim
 • eleyin(iz)
 • elesinler

ŞART

şart

 • elesem
 • elesen
 • elese
 • elesek
 • eleseniz
 • eleseler

şimdiki zamanın şartı

 • eliyorsam
 • eliyorsan
 • eliyorsa
 • eliyorsak
 • eliyorsanız
 • eliyorlarsa
 

geniş zamanın şartı

 • elersem
 • elersen
 • elerse
 • elersek
 • elerseniz
 • elerseler

dili geçmişin şartı

 • elediysem
 • elediysen
 • elediyse
 • elediysek
 • elediyseniz
 • elediyseler
 

mişli geçmişin şartı

 • elemişsem
 • elemişsen
 • elemişse
 • elemişsek
 • elemişseniz
 • elemişseler

DILEK

dilek

 • eleyeyim
 • eleyesin
 • eleye
 • eleyelim
 • eleyesiniz
 • eleyeler

dileğin hikayesi

 • eleyeydim
 • eleyeydin
 • eleyeydi
 • eleyeydik
 • eleyeydiniz
 • eleyeydiler
 

dileğin rivayeti

 • eleyeymişim
 • eleyeymişsin
 • eleyeymiş
 • eleyeydiler
 • eleyeymişsiniz
 • eleyeymişler