TR.png değiştirmek

MASTAR

mastar

 • değiştirmek

BILDIRME

şimdiki zaman

 • değiştiriyorum
 • değiştiriyorsun
 • değiştiriyor
 • değiştiriyoruz
 • değiştiriyorsunuz
 • değiştiriyorlar

geniş zaman

 • değiştiririm
 • değiştirirsin
 • değiştirir
 • değiştiririz
 • değiştirirsiniz
 • değiştirirler
 

dili geçmiş zaman

 • değiştirdim
 • değiştirdin
 • değiştirdi
 • değiştirdik
 • değiştirdiniz
 • değiştirdiler

şimdiki zamanın rivayeti

 • değiştiriyormuşum
 • değiştiriyormuşsun
 • değiştiriyormuş
 • değiştiriyormuşuz
 • değiştiriyormuşsunuz
 • değiştiriyormuşlar
 

geniş zamanın rivayeti

 • değiştirirmişim
 • değiştirirmişsin
 • değiştirirmiş
 • değiştirirmişiz
 • değiştirirmişsiniz
 • değiştirirmişler

şimdiki zamanın hikayesi

 • değiştiriyordum
 • değiştiriyordun
 • değiştiriyordu
 • değiştiriyorduk
 • değiştiriyordunuz
 • değiştiriyordular
 

mişli geçmiş zamanın hikayesi

 • değiştirmiştim
 • değiştirmiştin
 • değiştirmişti
 • değiştirmiştik
 • değiştirmiştiniz
 • değiştirmiştiler

mişli geçmiş zamanın rivayeti

 • değiştirmişmişim
 • değiştirmişmişsin
 • değiştirmişmiş
 • değiştirmişmişiz
 • değiştirmişmişiniz
 • değiştirmişmişler
 

mişli geçmiş zamanın geleceği

 • değiştirmiş olacağım
 • değiştirmiş olacaksın
 • değiştirmiş olacak
 • değiştirmiş olacağız
 • değiştirmiş olacaksınız
 • değiştirmiş olacaklar

şartın hikayesi
 

 • değiştirseydim
 • değiştirseydin
 • değiştirseydi
 • değiştirseydik
 • değiştirseydiniz
 • değiştirseydiler
 

şartın rivayeti

 • değiştirseymişim
 • değiştirseymişsin
 • değiştirseymiş
 • değiştirseymişiz
 • değiştirseymişsiniz
 • değiştirseymişler

gelecek zaman

 • değiştireceğim
 • değiştireceksin
 • değiştirecek
 • değiştireceğiz
 • değiştireceksiniz
 • değiştirecekler
 

gelecek zamanın hikayesi

 • değiştirecektim
 • değiştirecektin
 • değiştirecekti
 • değiştirecektik
 • değiştirecektiniz
 • değiştirecektiler

gelecek zamanın rivayeti

 • değiştirecekmişim
 • değiştirecekmişsin
 • değiştirecekmiş
 • değiştirecekmişiz
 • değiştirecekmişsiniz
 • değiştirecekmişler
 

gelecek zamanın şartı

 • değiştireceksem
 • değiştireceksen
 • değiştirecekse
 • değiştireceksek
 • değiştirecekseniz
 • değiştirecekseler

GEREKLILIK

gereklilik

 • değiştirmeliyim
 • değiştirmelisin
 • değiştirmeli(dir)
 • değiştirmeliyiz
 • değiştirmeliisiniz
 • değiştirmeli(dir)ler

gerekliliğin hikayesi

 • değiştirmeliydim
 • değiştirmeliydin
 • değiştirmeliydi
 • değiştirmeliydik
 • değiştirmeliydiniz
 • değiştirmeliydiler
 

gerekliliğin rivayeti

 • değiştirmeliymişim
 • değiştirmeliymişsin
 • değiştirmeliymiş
 • değiştirmeliymişiz
 • değiştirmeliymişsiniz
 • değiştirmeliymişler

EMIR

emir

 • değiştir
 • değiştirsin
 • değiştirelim
 • değiştirin(iz)
 • değiştirsinler

ŞART

şart

 • değiştirsem
 • değiştirsen
 • değiştirse
 • değiştirsek
 • değiştirseniz
 • değiştirseler

şimdiki zamanın şartı

 • değiştiriyorsam
 • değiştiriyorsan
 • değiştiriyorsa
 • değiştiriyorsak
 • değiştiriyorsanız
 • değiştiriyorlarsa
 

geniş zamanın şartı

 • değiştirirsem
 • değiştirirsen
 • değiştirirse
 • değiştirirsek
 • değiştirirseniz
 • değiştirirseler

dili geçmişin şartı

 • değiştirdiysem
 • değiştirdiysen
 • değiştirdiyse
 • değiştirdiysek
 • değiştirdiyseniz
 • değiştirdiyseler
 

mişli geçmişin şartı

 • değiştirmişsem
 • değiştirmişsen
 • değiştirmişse
 • değiştirmişsek
 • değiştirmişseniz
 • değiştirmişseler

DILEK

dilek

 • değiştireyim
 • değiştiresin
 • değiştire
 • değiştirelim
 • değiştiresiniz
 • değiştireler

dileğin hikayesi

 • değiştireydim
 • değiştireydin
 • değiştireydi
 • değiştireydik
 • değiştireydiniz
 • değiştireydiler
 

dileğin rivayeti

 • değiştireymişim
 • değiştireymişsin
 • değiştireymiş
 • değiştireydiler
 • değiştireymişsiniz
 • değiştireymişler