HR.png brojati

INFINITIV

 

 • brojati

PREZENT

 

 • brojim
 • brojiš
 • broji
 • brojimo
 • brojite
 • broje

PRVI

 • ću brojati
 • ćeš brojati
 • će brojati
 • ćemo brojati
 • ćete brojati
 • će brojati
 

DRUGI

 • budem brojao/la
 • budeš brojao/la
 • bude brojao/la/lo
 • budemo brojali/le
 • budete brojali/le
 • budu brojali/le/la

FUTUR

 

 • brojao/la sam
 • brojao/la si
 • brojao/la/lo je
 • brojali/le smo
 • brojali/le ste
 • brojali/le/la su

PERFEKT

 

 • bio/la sam brojao/la
 • bio/la si brojao/la
 • bio/la/lo je brojao/la/lo
 • bili/le smo brojali/le
 • bili/le ste brojali/le
 • bili/le/la su brojali/le/la

PLUSKVAM-PERFEKT

 

 • brojmo
 • brojte
 • * * * * * * * *
 • * * * * * * * *
 • * * * * * * * *

AORIST-PROżLO SVRżENO VR

 

 • * * * * * * * *
 • brojah
 • brojaše
 • brojaše
 • brojasmo
 • brojaste

IMPERATIV

PRVI

 • brojahu
 • brojao/la bih
 • brojao/la bi
 • brojao/la/lo bi
 • brojali/le bismo
 • brojali/le/la bi

DRUGI

 • bio/la bih brojao/la
 • bio/la bi brojao/la
 • bio/la/lo bi brojao/la/lo
 • bili/le bismo brojali/le
 • bili/le biste brojali/le
 • bili/le/la bi brojali/le/la