FI.png asua

INFINITIIVI

preesens

 • asua

GERUNDI (2. INFINITIIVI)

preesens

 • asuen

PARTISIIPPI

1. partsiippi

 • asuva

2. partsiippi

 • asunut/asuneet

INDIKATIIVI

preesens myöntö

 • asun
 • asut
 • asuu
 • asumme
 • asutte
 • asuvat

preesens kielto

 • en asu
 • et asu
 • ei asu
 • emme asu
 • ette asu
 • eivät asu
 

imperfekti myöntö

 • asuin
 • asuit
 • asui
 • asuimme
 • asuitte
 • asuivat

imperfekti kielto

 • en asunut
 • et asunut
 • ei asunut
 • emme asuneet
 • ette asuneet
 • eivät asuneet
 

perfekti myöntö

 • olen asunut
 • olet asunut
 • on asunut
 • olemme asuneet
 • olette asuneet
 • ovat asuneet

perfekti kielto

 • en ole asunut
 • et ole asunut
 • ei ole asunut
 • emme ole asuneet
 • ette ole asuneet
 • eivät ole asuneet
 

pluskvamperfekti myöntö

 • olin asunut
 • olit asunut
 • oli asunut
 • olimme asuneet
 • olitte asuneet
 • olivat asuneet

pluskvamperfekti kielto

 • en ollut asunut
 • et ollut asunut
 • ei ollut asunut
 • emme olleet asuneet
 • ette olleet asuneet
 • eivät olleet asuneet

KONDITIONAALI

preesens myöntö

 • asuisin
 • asuisit
 • asuisi
 • asuisimme
 • asuisitte
 • asuisivat

preesens kielto

 • en asuisi
 • et asuisi
 • ei asuisi
 • emme asuisi
 • ette asuisi
 • eivät asuisi
 

perfekti myöntö

 • olisin asunut
 • olisit asunut
 • olisi asunut
 • olisimme asuneet
 • olisitte asuneet
 • olisivat asuneet

perfekti kielto

 • en olisi asunut
 • et olisi asunut
 • ei olisi asunut
 • emme olisi asuneet
 • ette olisi asuneet
 • eivät olisi asuneet

IMPERATIIVI

preesens myöntö

 • asu
 • asukoon
 • asukaamme
 • asukaa
 • asukoot

preesens kielto

 • älä asu
 • älköön asuko
 • älkäämme asuko
 • älkää asuko
 • älkööt asuko

POTENTIAALI

preesens myöntö

 • asunen
 • asunet
 • asunee
 • asunemme
 • asunette
 • asunevat

preesens kielto

 • en asune
 • et asune
 • ei asune
 • emme asune
 • ette asune
 • eivät asune
 

perfekti myöntö

 • lienen asunut
 • lienet asunut
 • lienee asunut
 • lienemme asuneet
 • lienette asuneet
 • lienevät asuneet

perfekti kielto

 • en liene asunut
 • et liene asunut
 • ei liene asunut
 • emme liene asuneet
 • ette liene asuneet
 • eivät liene asuneet