SR.png уплашиїете се

ИНФИНИТИВ

 

 • уплашиїете се

ПРЕЗЕНТ

 

 • уплашиїе се
 • будем се уплашио/ла
 • будеш се уплашио/ла
 • буде се уплашио/ла/ло
 • будемо се уплашили/ле
 • будете се уплашили/ле

ФУТУР

ПРВИ

 • буду се уплашили/ле/ла
 • уплашио/ла сам се
 • уплашио/ла си се
 • уплашио/ла/ло се
 • уплашили/ле смо се
 • уплашили/ле сте се

ДРУГИé

 • уплашили/ле/ла су се
 • био/ла сам се уплашио/ла
 • био/ла си се уплашио/ла
 • био/ла/ло се уплашио/ла/ло
 • били/ле смо се уплашили/ле
 • били/ле сте се уплашили/ле

ÏПЕРФЕКАТ

 

 • били/ле/ла су се уплашили/ле/ла
 • уплаших се
 • уплаши се
 • уплаши се
 • уплашисмо се
 • уплашисте се

ПЛУСКВАМ-ПЕРФЕКАТ

 

 • уплашише се
 • уплашјах се
 • уплашјаше се
 • уплашјаше се
 • уплашјасмо се
 • уплашјасте се

АОРИСТ

 

 • уплашјаху се
 • уплашио/ла бих се
 • уплашио/ла би се
 • уплашио/ла/ло би се
 • уплашили/ле бисмо се
 • уплашили/ле бисте се

ИМПЕРФЕКАТ

 

 • уплашили/ле/ла би се
 • био/ла бих се уплашио/ла
 • био/ла би се уплашио/ла
 • био/ла/ло би се уплашио/ла/ло
 • били/ле бисмо се уплашили/ле
 • били/ле бисте се уплашили/ле

КОНДИЦИОНАЛ

ПРВИ

 • били/ле/ла би се уплашили/ле/ла
 • уплаши се
 • уплашимо се
 • уплашите се
 • уплести
 • уплетем

ДРУГИé

 • уплетеш
 • уплете
 • уплетемо
 • уплетете
 • уплету
 • їу уплести

ИМПЕРАТИВ

ДРУГИé

 • їеш уплести
 • їе уплести
 • їемо уплести