SR.png їете убројити

ИНФИНИТИВ

 

 • їете убројити

ПРЕЗЕНТ

 

 • їе убројити
 • будем убројио/ла
 • будеш убројио/ла
 • буде убројио/ла/ло
 • будемо убројили/ле
 • будете убројили/ле

ФУТУР

ПРВИ

 • буду убројили/ле/ла
 • убројио/ла сам
 • убројио/ла си
 • убројио/ла/ло jе
 • убројили/ле смо
 • убројили/ле сте

ДРУГИé

 • убројили/ле/ла су
 • био/ла сам убројио/ла
 • био/ла си убројио/ла
 • био/ла/ло jе убројио/ла/ло
 • били/ле смо убројили/ле
 • били/ле сте убројили/ле

ÏПЕРФЕКАТ

 

 • били/ле/ла су убројили/ле/ла
 • убројих
 • уброји
 • уброји
 • убројисмо
 • убројисте

ПЛУСКВАМ-ПЕРФЕКАТ

 

 • убројише
 • убројах
 • убројаше
 • убројаше
 • убројасмо
 • убројасте

АОРИСТ

 

 • убројаху
 • убројио/ла бих
 • убројио/ла би
 • убројио/ла/ло би
 • убројили/ле бисмо
 • убројили/ле бисте

ИМПЕРФЕКАТ

 

 • убројили/ле/ла би
 • био/ла бих убројио/ла
 • био/ла би убројио/ла
 • био/ла/ло би убројио/ла/ло
 • били/ле бисмо убројили/ле
 • били/ле бисте убројили/ле

КОНДИЦИОНАЛ

ПРВИ

 • били/ле/ла би убројили/ле/ла
 • уброји
 • убројимо
 • убројите
 • убрзати
 • убрзам

ДРУГИé

 • убрзаш
 • убрза
 • убрзамо
 • убрзате
 • убрзају
 • їу убрзати

ИМПЕРАТИВ

ДРУГИé

 • їеш убрзати
 • їе убрзати
 • їемо убрзати