SR.png їете треснути

ИНФИНИТИВ

 

 • їете треснути

ПРЕЗЕНТ

 

 • їе треснути
 • будем треснуо/ла
 • будеш треснуо/ла
 • буде треснуо/ла/ло
 • будемо треснули/ле
 • будете треснули/ле

ФУТУР

ПРВИ

 • буду треснули/ле/ла
 • треснуо/ла сам
 • треснуо/ла си
 • треснуо/ла/ло jе
 • треснули/ле смо
 • треснули/ле сте

ДРУГИé

 • треснули/ле/ла су
 • био/ла сам треснуо/ла
 • био/ла си треснуо/ла
 • био/ла/ло jе треснуо/ла/ло
 • били/ле смо треснули/ле
 • били/ле сте треснули/ле

ÏПЕРФЕКАТ

 

 • били/ле/ла су треснули/ле/ла
 • треснух
 • тресну
 • тресну
 • треснусмо
 • треснусте

ПЛУСКВАМ-ПЕРФЕКАТ

 

 • треснуше
 • тресїах
 • тресїаше
 • тресїаше
 • тресїасмо
 • тресїасте

АОРИСТ

 

 • тресїаху
 • треснуо/ла бих
 • треснуо/ла би
 • треснуо/ла/ло би
 • треснули/ле бисмо
 • треснули/ле бисте

ИМПЕРФЕКАТ

 

 • треснули/ле/ла би
 • био/ла бих треснуо/ла
 • био/ла би треснуо/ла
 • био/ла/ло би треснуо/ла/ло
 • били/ле бисмо треснули/ле
 • били/ле бисте треснули/ле

КОНДИЦИОНАЛ

ПРВИ

 • били/ле/ла би треснули/ле/ла
 • тресни
 • треснимо
 • тресните
 • трести
 • тресем

ДРУГИé

 • тресеш
 • тресе
 • тресемо
 • тресете
 • тресу
 • їу трести

ИМПЕРАТИВ

ДРУГИé

 • їеш трести
 • їе трести
 • їемо трести