SR.png їете срушити

ИНФИНИТИВ

 

 • їете срушити

ПРЕЗЕНТ

 

 • їе срушити
 • будем срушио/ла
 • будеш срушио/ла
 • буде срушио/ла/ло
 • будемо срушили/ле
 • будете срушили/ле

ФУТУР

ПРВИ

 • буду срушили/ле/ла
 • срушио/ла сам
 • срушио/ла си
 • срушио/ла/ло jе
 • срушили/ле смо
 • срушили/ле сте

ДРУГИé

 • срушили/ле/ла су
 • био/ла сам срушио/ла
 • био/ла си срушио/ла
 • био/ла/ло jе срушио/ла/ло
 • били/ле смо срушили/ле
 • били/ле сте срушили/ле

ÏПЕРФЕКАТ

 

 • били/ле/ла су срушили/ле/ла
 • сруших
 • сруши
 • сруши
 • срушисмо
 • срушисте

ПЛУСКВАМ-ПЕРФЕКАТ

 

 • срушише
 • срушјах
 • срушјаше
 • срушјаше
 • срушјасмо
 • срушјасте

АОРИСТ

 

 • срушјаху
 • срушио/ла бих
 • срушио/ла би
 • срушио/ла/ло би
 • срушили/ле бисмо
 • срушили/ле бисте

ИМПЕРФЕКАТ

 

 • срушили/ле/ла би
 • био/ла бих срушио/ла
 • био/ла би срушио/ла
 • био/ла/ло би срушио/ла/ло
 • били/ле бисмо срушили/ле
 • били/ле бисте срушили/ле

КОНДИЦИОНАЛ

ПРВИ

 • били/ле/ла би срушили/ле/ла
 • сруши
 • срушимо
 • срушите
 • срушити се
 • срушим се

ДРУГИé

 • срушиш се
 • сруши се
 • срушимо се
 • срушите се
 • сруше се
 • срушиїу се

ИМПЕРАТИВ

ДРУГИé

 • срушиїеш се
 • срушиїе се
 • срушиїемо се