SR.png їете разбијати

ИНФИНИТИВ

 

 • їете разбијати

ПРЕЗЕНТ

 

 • їе разбијати
 • будем разбијао/ла
 • будеш разбијао/ла
 • буде разбијао/ла/ло
 • будемо разбијали/ле
 • будете разбијали/ле

ФУТУР

ПРВИ

 • буду разбијали/ле/ла
 • разбијао/ла сам
 • разбијао/ла си
 • разбијао/ла/ло jе
 • разбијали/ле смо
 • разбијали/ле сте

ДРУГИé

 • разбијали/ле/ла су
 • био/ла сам разбијао/ла
 • био/ла си разбијао/ла
 • био/ла/ло jе разбијао/ла/ло
 • били/ле смо разбијали/ле
 • били/ле сте разбијали/ле

ÏПЕРФЕКАТ

 

 • били/ле/ла су разбијали/ле/ла
 • разбијах
 • разбија
 • разбија
 • разбијасмо
 • разбијасте

ПЛУСКВАМ-ПЕРФЕКАТ

 

 • разбијаше
 • разбијах
 • разбијаше
 • разбијаше
 • разбијасмо
 • разбијасте

АОРИСТ

 

 • разбијаху
 • разбијао/ла бих
 • разбијао/ла би
 • разбијао/ла/ло би
 • разбијали/ле бисмо
 • разбијали/ле бисте

ИМПЕРФЕКАТ

 

 • разбијали/ле/ла би
 • био/ла бих разбијао/ла
 • био/ла би разбијао/ла
 • био/ла/ло би разбијао/ла/ло
 • били/ле бисмо разбијали/ле
 • били/ле бисте разбијали/ле

КОНДИЦИОНАЛ

ПРВИ

 • били/ле/ла би разбијали/ле/ла
 • разбијај
 • разбијајмо
 • разбијајте
 • разбити
 • разбијем

ДРУГИé

 • разбијеш
 • разбије
 • разбијемо
 • разбијете
 • разбију
 • їу разбити

ИМПЕРАТИВ

ДРУГИé

 • їеш разбити
 • їе разбити
 • їемо разбити