SR.png пратити

ИНФИНИТИВ

 

 • пратити

ПРЕЗЕНТ

 

 • пратим
 • пратиш
 • прати
 • пратимо
 • пратите
 • прате

ФУТУР

ПРВИ

 • їу пратити
 • їеш пратити
 • їе пратити
 • їемо пратити
 • їете пратити
 • їе пратити

ДРУГИé

 • будем пратио/ла
 • будеш пратио/ла
 • буде пратио/ла/ло
 • будемо пратили/ле
 • будете пратили/ле
 • буду пратили/ле/ла

ÏПЕРФЕКАТ

 

 • пратио/ла сам
 • пратио/ла си
 • пратио/ла/ло jе
 • пратили/ле смо
 • пратили/ле сте
 • пратили/ле/ла су

ПЛУСКВАМ-ПЕРФЕКАТ

 

 • био/ла сам пратио/ла
 • био/ла си пратио/ла
 • био/ла/ло jе пратио/ла/ло
 • били/ле смо пратили/ле
 • били/ле сте пратили/ле
 • били/ле/ла су пратили/ле/ла

АОРИСТ

 

 • пратих
 • прати
 • прати
 • пратисмо
 • пратисте
 • пратише

ИМПЕРФЕКАТ

 

 • пратјах
 • пратјаше
 • пратјаше
 • пратјасмо
 • пратјасте
 • пратјаху

КОНДИЦИОНАЛ

ПРВИ

 • пратио/ла бих
 • пратио/ла би
 • пратио/ла/ло би
 • пратили/ле бисмо
 • пратили/ле бисте
 • пратили/ле/ла би

ДРУГИé

 • био/ла бих пратио/ла
 • био/ла би пратио/ла
 • био/ла/ло би пратио/ла/ло
 • били/ле бисмо пратили/ле
 • били/ле бисте пратили/ле
 • били/ле/ла би пратили/ле/ла

ИМПЕРАТИВ

ДРУГИé

 • прати
 • пратимо
 • пратите