SR.png почети

ИНФИНИТИВ

 

 • почети

ПРЕЗЕНТ

 

 • почнем
 • почнеш
 • почне
 • почнемо
 • почнете
 • почну

ФУТУР

ПРВИ

 • їу почети
 • їеш почети
 • їе почети
 • їемо почети
 • їете почети
 • їе почети

ДРУГИé

 • будем почео/ла
 • будеш почео/ла
 • буде почео/ла/ло
 • будемо почели/ле
 • будете почели/ле
 • буду почели/ле/ла

ÏПЕРФЕКАТ

 

 • почео/ла сам
 • почео/ла си
 • почео/ла/ло jе
 • почели/ле смо
 • почели/ле сте
 • почели/ле/ла су

ПЛУСКВАМ-ПЕРФЕКАТ

 

 • био/ла сам почео/ла
 • био/ла си почео/ла
 • био/ла/ло jе почео/ла/ло
 • били/ле смо почели/ле
 • били/ле сте почели/ле
 • били/ле/ла су почели/ле/ла

АОРИСТ

 

 • почех
 • поче
 • поче
 • почесмо
 • почесте
 • почеше

ИМПЕРФЕКАТ

 

 • почјах
 • почјаше
 • почјаше
 • почјасмо
 • почјасте
 • почјаху

КОНДИЦИОНАЛ

ПРВИ

 • почео/ла бих
 • почео/ла би
 • почео/ла/ло би
 • почели/ле бисмо
 • почели/ле бисте
 • почели/ле/ла би

ДРУГИé

 • био/ла бих почео/ла
 • био/ла би почео/ла
 • био/ла/ло би почео/ла/ло
 • били/ле бисмо почели/ле
 • били/ле бисте почели/ле
 • били/ле/ла би почели/ле/ла

ИМПЕРАТИВ

ДРУГИé

 • почни
 • почнимо
 • почните