SR.png палити

ИНФИНИТИВ

 

 • палити

ПРЕЗЕНТ

 

 • палим
 • палиш
 • пали
 • палимо
 • палите
 • пале

ФУТУР

ПРВИ

 • їу палити
 • їеш палити
 • їе палити
 • їемо палити
 • їете палити
 • їе палити

ДРУГИé

 • будем палио/ла
 • будеш палио/ла
 • буде палио/ла/ло
 • будемо палили/ле
 • будете палили/ле
 • буду палили/ле/ла

ÏПЕРФЕКАТ

 

 • палио/ла сам
 • палио/ла си
 • палио/ла/ло jе
 • палили/ле смо
 • палили/ле сте
 • палили/ле/ла су

ПЛУСКВАМ-ПЕРФЕКАТ

 

 • био/ла сам палио/ла
 • био/ла си палио/ла
 • био/ла/ло jе палио/ла/ло
 • били/ле смо палили/ле
 • били/ле сте палили/ле
 • били/ле/ла су палили/ле/ла

АОРИСТ

 

 • палих
 • пали
 • пали
 • палисмо
 • палисте
 • палише

ИМПЕРФЕКАТ

 

 • паїах
 • паїаше
 • паїаше
 • паїасмо
 • паїасте
 • паїаху

КОНДИЦИОНАЛ

ПРВИ

 • палио/ла бих
 • палио/ла би
 • палио/ла/ло би
 • палили/ле бисмо
 • палили/ле бисте
 • палили/ле/ла би

ДРУГИé

 • био/ла бих палио/ла
 • био/ла би палио/ла
 • био/ла/ло би палио/ла/ло
 • били/ле бисмо палили/ле
 • били/ле бисте палили/ле
 • били/ле/ла би палили/ле/ла

ИМПЕРАТИВ

ДРУГИé

 • пали
 • палимо
 • палите