SR.png осигурати

ИНФИНИТИВ

 

 • осигурати

ПРЕЗЕНТ

 

 • осигурам
 • осигураш
 • осигура
 • осигурамо
 • осигурате
 • осигурају

ФУТУР

ПРВИ

 • їу осигурати
 • їеш осигурати
 • їе осигурати
 • їемо осигурати
 • їете осигурати
 • їе осигурати

ДРУГИé

 • будем осигурао/ла
 • будеш осигурао/ла
 • буде осигурао/ла/ло
 • будемо осигурали/ле
 • будете осигурали/ле
 • буду осигурали/ле/ла

ÏПЕРФЕКАТ

 

 • осигурао/ла сам
 • осигурао/ла си
 • осигурао/ла/ло jе
 • осигурали/ле смо
 • осигурали/ле сте
 • осигурали/ле/ла су

ПЛУСКВАМ-ПЕРФЕКАТ

 

 • био/ла сам осигурао/ла
 • био/ла си осигурао/ла
 • био/ла/ло jе осигурао/ла/ло
 • били/ле смо осигурали/ле
 • били/ле сте осигурали/ле
 • били/ле/ла су осигурали/ле/ла

АОРИСТ

 

 • осигурах
 • осигура
 • осигура
 • осигурасмо
 • осигурасте
 • осигураше

ИМПЕРФЕКАТ

 

 • осигурах
 • осигураше
 • осигураше
 • осигурасмо
 • осигурасте
 • осигураху

КОНДИЦИОНАЛ

ПРВИ

 • осигурао/ла бих
 • осигурао/ла би
 • осигурао/ла/ло би
 • осигурали/ле бисмо
 • осигурали/ле бисте
 • осигурали/ле/ла би

ДРУГИé

 • био/ла бих осигурао/ла
 • био/ла би осигурао/ла
 • био/ла/ло би осигурао/ла/ло
 • били/ле бисмо осигурали/ле
 • били/ле бисте осигурали/ле
 • били/ле/ла би осигурали/ле/ла

ИМПЕРАТИВ

ДРУГИé

 • осигурај
 • осигурајмо
 • осигурајте