SR.png окачити

ИНФИНИТИВ

 

 • окачити

ПРЕЗЕНТ

 

 • окачим
 • окачиш
 • окачи
 • окачимо
 • окачите
 • окаче

ФУТУР

ПРВИ

 • їу окачити
 • їеш окачити
 • їе окачити
 • їемо окачити
 • їете окачити
 • їе окачити

ДРУГИé

 • будем окачио/ла
 • будеш окачио/ла
 • буде окачио/ла/ло
 • будемо окачили/ле
 • будете окачили/ле
 • буду окачили/ле/ла

ÏПЕРФЕКАТ

 

 • окачио/ла сам
 • окачио/ла си
 • окачио/ла/ло jе
 • окачили/ле смо
 • окачили/ле сте
 • окачили/ле/ла су

ПЛУСКВАМ-ПЕРФЕКАТ

 

 • био/ла сам окачио/ла
 • био/ла си окачио/ла
 • био/ла/ло jе окачио/ла/ло
 • били/ле смо окачили/ле
 • били/ле сте окачили/ле
 • били/ле/ла су окачили/ле/ла

АОРИСТ

 

 • окачих
 • окачи
 • окачи
 • окачисмо
 • окачисте
 • окачише

ИМПЕРФЕКАТ

 

 • окачјах
 • окачјаше
 • окачјаше
 • окачјасмо
 • окачјасте
 • окачјаху

КОНДИЦИОНАЛ

ПРВИ

 • окачио/ла бих
 • окачио/ла би
 • окачио/ла/ло би
 • окачили/ле бисмо
 • окачили/ле бисте
 • окачили/ле/ла би

ДРУГИé

 • био/ла бих окачио/ла
 • био/ла би окачио/ла
 • био/ла/ло би окачио/ла/ло
 • били/ле бисмо окачили/ле
 • били/ле бисте окачили/ле
 • били/ле/ла би окачили/ле/ла

ИМПЕРАТИВ

ДРУГИé

 • окачи
 • окачимо
 • окачите