SR.png оборити

ИНФИНИТИВ

 

 • оборити

ПРЕЗЕНТ

 

 • оборим
 • обориш
 • обори
 • оборимо
 • оборите
 • оборе

ФУТУР

ПРВИ

 • їу оборити
 • їеш оборити
 • їе оборити
 • їемо оборити
 • їете оборити
 • їе оборити

ДРУГИé

 • будем оборио/ла
 • будеш оборио/ла
 • буде оборио/ла/ло
 • будемо оборили/ле
 • будете оборили/ле
 • буду оборили/ле/ла

ÏПЕРФЕКАТ

 

 • оборио/ла сам
 • оборио/ла си
 • оборио/ла/ло jе
 • оборили/ле смо
 • оборили/ле сте
 • оборили/ле/ла су

ПЛУСКВАМ-ПЕРФЕКАТ

 

 • био/ла сам оборио/ла
 • био/ла си оборио/ла
 • био/ла/ло jе оборио/ла/ло
 • били/ле смо оборили/ле
 • били/ле сте оборили/ле
 • били/ле/ла су оборили/ле/ла

АОРИСТ

 

 • оборих
 • обори
 • обори
 • оборисмо
 • обористе
 • оборише

ИМПЕРФЕКАТ

 

 • оборјах
 • оборјаше
 • оборјаше
 • оборјасмо
 • оборјасте
 • оборјаху

КОНДИЦИОНАЛ

ПРВИ

 • оборио/ла бих
 • оборио/ла би
 • оборио/ла/ло би
 • оборили/ле бисмо
 • оборили/ле бисте
 • оборили/ле/ла би

ДРУГИé

 • био/ла бих оборио/ла
 • био/ла би оборио/ла
 • био/ла/ло би оборио/ла/ло
 • били/ле бисмо оборили/ле
 • били/ле бисте оборили/ле
 • били/ле/ла би оборили/ле/ла

ИМПЕРАТИВ

ДРУГИé

 • обори
 • оборимо
 • оборите