SR.png напредовати

ИНФИНИТИВ

 

 • напредовати

ПРЕЗЕНТ

 

 • напредујем
 • напредујеш
 • напредује
 • напредујемо
 • напредујете
 • напредују

ФУТУР

ПРВИ

 • їу напредовати
 • їеш напредовати
 • їе напредовати
 • їемо напредовати
 • їете напредовати
 • їе напредовати

ДРУГИé

 • будем напредовао/ла
 • будеш напредовао/ла
 • буде напредовао/ла/ло
 • будемо напредовали/ле
 • будете напредовали/ле
 • буду напредовали/ле/ла

ÏПЕРФЕКАТ

 

 • напредовао/ла сам
 • напредовао/ла си
 • напредовао/ла/ло jе
 • напредовали/ле смо
 • напредовали/ле сте
 • напредовали/ле/ла су

ПЛУСКВАМ-ПЕРФЕКАТ

 

 • био/ла сам напредовао/ла
 • био/ла си напредовао/ла
 • био/ла/ло jе напредовао/ла/ло
 • били/ле смо напредовали/ле
 • били/ле сте напредовали/ле
 • били/ле/ла су напредовали/ле/ла

АОРИСТ

 

 • напредовах
 • напредова
 • напредова
 • напредовасмо
 • напредовасте
 • напредоваше

ИМПЕРФЕКАТ

 

 • напредовах
 • напредоваше
 • напредоваше
 • напредовасмо
 • напредовасте
 • напредоваху

КОНДИЦИОНАЛ

ПРВИ

 • напредовао/ла бих
 • напредовао/ла би
 • напредовао/ла/ло би
 • напредовали/ле бисмо
 • напредовали/ле бисте
 • напредовали/ле/ла би

ДРУГИé

 • био/ла бих напредовао/ла
 • био/ла би напредовао/ла
 • био/ла/ло би напредовао/ла/ло
 • били/ле бисмо напредовали/ле
 • били/ле бисте напредовали/ле
 • били/ле/ла би напредовали/ле/ла

ИМПЕРАТИВ

ДРУГИé

 • напредуј
 • напредујмо
 • напредујте