SR.png напасти

ИНФИНИТИВ

 

 • напасти

ПРЕЗЕНТ

 

 • нападнем
 • нападнеш
 • нападне
 • нападнемо
 • нападнете
 • нападну

ФУТУР

ПРВИ

 • їу напасти
 • їеш напасти
 • їе напасти
 • їемо напасти
 • їете напасти
 • їе напасти

ДРУГИé

 • будем напао/ла
 • будеш напао/ла
 • буде напао/ла/ло
 • будемо напали/ле
 • будете напали/ле
 • буду напали/ле/ла

ÏПЕРФЕКАТ

 

 • напао/ла сам
 • напао/ла си
 • напао/ла/ло jе
 • напали/ле смо
 • напали/ле сте
 • напали/ле/ла су

ПЛУСКВАМ-ПЕРФЕКАТ

 

 • био/ла сам напао/ла
 • био/ла си напао/ла
 • био/ла/ло jе напао/ла/ло
 • били/ле смо напали/ле
 • били/ле сте напали/ле
 • били/ле/ла су напали/ле/ла

АОРИСТ

 

 • нападох
 • нападе
 • нападе
 • нападосмо
 • нападосте
 • нападоше

ИМПЕРФЕКАТ

 

 • напаїах
 • напаїаше
 • напаїаше
 • напаїасмо
 • напаїасте
 • напаїаху

КОНДИЦИОНАЛ

ПРВИ

 • напао/ла бих
 • напао/ла би
 • напао/ла/ло би
 • напали/ле бисмо
 • напали/ле бисте
 • напали/ле/ла би

ДРУГИé

 • био/ла бих напао/ла
 • био/ла би напао/ла
 • био/ла/ло би напао/ла/ло
 • били/ле бисмо напали/ле
 • били/ле бисте напали/ле
 • били/ле/ла би напали/ле/ла

ИМПЕРАТИВ

ДРУГИé

 • нападни
 • нападнимо
 • нападните