SR.png кидати

ИНФИНИТИВ

 

 • кидати

ПРЕЗЕНТ

 

 • кидам
 • кидаш
 • кида
 • кидамо
 • кидате
 • кидају

ФУТУР

ПРВИ

 • їу кидати
 • їеш кидати
 • їе кидати
 • їемо кидати
 • їете кидати
 • їе кидати

ДРУГИé

 • будем кидао/ла
 • будеш кидао/ла
 • буде кидао/ла/ло
 • будемо кидали/ле
 • будете кидали/ле
 • буду кидали/ле/ла

ÏПЕРФЕКАТ

 

 • кидао/ла сам
 • кидао/ла си
 • кидао/ла/ло jе
 • кидали/ле смо
 • кидали/ле сте
 • кидали/ле/ла су

ПЛУСКВАМ-ПЕРФЕКАТ

 

 • био/ла сам кидао/ла
 • био/ла си кидао/ла
 • био/ла/ло jе кидао/ла/ло
 • били/ле смо кидали/ле
 • били/ле сте кидали/ле
 • били/ле/ла су кидали/ле/ла

АОРИСТ

 

 • кидах
 • кида
 • кида
 • кидасмо
 • кидасте
 • кидаше

ИМПЕРФЕКАТ

 

 • кидах
 • кидаше
 • кидаше
 • кидасмо
 • кидасте
 • кидаху

КОНДИЦИОНАЛ

ПРВИ

 • кидао/ла бих
 • кидао/ла би
 • кидао/ла/ло би
 • кидали/ле бисмо
 • кидали/ле бисте
 • кидали/ле/ла би

ДРУГИé

 • био/ла бих кидао/ла
 • био/ла би кидао/ла
 • био/ла/ло би кидао/ла/ло
 • били/ле бисмо кидали/ле
 • били/ле бисте кидали/ле
 • били/ле/ла би кидали/ле/ла

ИМПЕРАТИВ

ДРУГИé

 • кидај
 • кидајмо
 • кидајте