SR.png извршити

ИНФИНИТИВ

 

 • извршити

ПРЕЗЕНТ

 

 • извршим
 • извршиш
 • изврши
 • извршимо
 • извршите
 • изврше

ФУТУР

ПРВИ

 • їу извршити
 • їеш извршити
 • їе извршити
 • їемо извршити
 • їете извршити
 • їе извршити

ДРУГИé

 • будем извршио/ла
 • будеш извршио/ла
 • буде извршио/ла/ло
 • будемо извршили/ле
 • будете извршили/ле
 • буду извршили/ле/ла

ÏПЕРФЕКАТ

 

 • извршио/ла сам
 • извршио/ла си
 • извршио/ла/ло jе
 • извршили/ле смо
 • извршили/ле сте
 • извршили/ле/ла су

ПЛУСКВАМ-ПЕРФЕКАТ

 

 • био/ла сам извршио/ла
 • био/ла си извршио/ла
 • био/ла/ло jе извршио/ла/ло
 • били/ле смо извршили/ле
 • били/ле сте извршили/ле
 • били/ле/ла су извршили/ле/ла

АОРИСТ

 

 • изврших
 • изврши
 • изврши
 • извршисмо
 • извршисте
 • извршише

ИМПЕРФЕКАТ

 

 • извршјах
 • извршјаше
 • извршјаше
 • извршјасмо
 • извршјасте
 • извршјаху

КОНДИЦИОНАЛ

ПРВИ

 • извршио/ла бих
 • извршио/ла би
 • извршио/ла/ло би
 • извршили/ле бисмо
 • извршили/ле бисте
 • извршили/ле/ла би

ДРУГИé

 • био/ла бих извршио/ла
 • био/ла би извршио/ла
 • био/ла/ло би извршио/ла/ло
 • били/ле бисмо извршили/ле
 • били/ле бисте извршили/ле
 • били/ле/ла би извршили/ле/ла

ИМПЕРАТИВ

ДРУГИé

 • изврши
 • извршимо
 • извршите