SR.png їете запевати

ИНФИНИТИВ

 

 • їете запевати

ПРЕЗЕНТ

 

 • їе запевати
 • будем запевао/ла
 • будеш запевао/ла
 • буде запевао/ла/ло
 • будемо запевали/ле
 • будете запевали/ле

ФУТУР

ПРВИ

 • буду запевали/ле/ла
 • запевао/ла сам
 • запевао/ла си
 • запевао/ла/ло jе
 • запевали/ле смо
 • запевали/ле сте

ДРУГИé

 • запевали/ле/ла су
 • био/ла сам запевао/ла
 • био/ла си запевао/ла
 • био/ла/ло jе запевао/ла/ло
 • били/ле смо запевали/ле
 • били/ле сте запевали/ле

ÏПЕРФЕКАТ

 

 • били/ле/ла су запевали/ле/ла
 • запевах
 • запева
 • запева
 • запевасмо
 • запевасте

ПЛУСКВАМ-ПЕРФЕКАТ

 

 • запеваше
 • запевах
 • запеваше
 • запеваше
 • запевасмо
 • запевасте

АОРИСТ

 

 • запеваху
 • запевао/ла бих
 • запевао/ла би
 • запевао/ла/ло би
 • запевали/ле бисмо
 • запевали/ле бисте

ИМПЕРФЕКАТ

 

 • запевали/ле/ла би
 • био/ла бих запевао/ла
 • био/ла би запевао/ла
 • био/ла/ло би запевао/ла/ло
 • били/ле бисмо запевали/ле
 • били/ле бисте запевали/ле

КОНДИЦИОНАЛ

ПРВИ

 • били/ле/ла би запевали/ле/ла
 • запевај
 • запевајмо
 • запевајте
 • записати
 • запишем

ДРУГИé

 • запишеш
 • запише
 • запишемо
 • запишете
 • запишу
 • їу записати

ИМПЕРАТИВ

ДРУГИé

 • їеш записати
 • їе записати
 • їемо записати