SR.png їете замирисати

ИНФИНИТИВ

 

 • їете замирисати

ПРЕЗЕНТ

 

 • їе замирисати
 • будем замирисао/ла
 • будеш замирисао/ла
 • буде замирисао/ла/ло
 • будемо замирисали/ле
 • будете замирисали/ле

ФУТУР

ПРВИ

 • буду замирисали/ле/ла
 • замирисао/ла сам
 • замирисао/ла си
 • замирисао/ла/ло jе
 • замирисали/ле смо
 • замирисали/ле сте

ДРУГИé

 • замирисали/ле/ла су
 • био/ла сам замирисао/ла
 • био/ла си замирисао/ла
 • био/ла/ло jе замирисао/ла/ло
 • били/ле смо замирисали/ле
 • били/ле сте замирисали/ле

ÏПЕРФЕКАТ

 

 • били/ле/ла су замирисали/ле/ла
 • замирисах
 • замириса
 • замириса
 • замирисасмо
 • замирисасте

ПЛУСКВАМ-ПЕРФЕКАТ

 

 • замирисаше
 • замирисах
 • замирисаше
 • замирисаше
 • замирисасмо
 • замирисасте

АОРИСТ

 

 • замирисаху
 • замирисао/ла бих
 • замирисао/ла би
 • замирисао/ла/ло би
 • замирисали/ле бисмо
 • замирисали/ле бисте

ИМПЕРФЕКАТ

 

 • замирисали/ле/ла би
 • био/ла бих замирисао/ла
 • био/ла би замирисао/ла
 • био/ла/ло би замирисао/ла/ло
 • били/ле бисмо замирисали/ле
 • били/ле бисте замирисали/ле

КОНДИЦИОНАЛ

ПРВИ

 • били/ле/ла би замирисали/ле/ла
 • замириши
 • замиришимо
 • замиришите
 • замислити
 • замислим

ДРУГИé

 • замислиш
 • замисли
 • замислимо
 • замислите
 • замисле
 • їу замислити

ИМПЕРАТИВ

ДРУГИé

 • їеш замислити
 • їе замислити
 • їемо замислити