SR.png бити

ИНФИНИТИВ

 

 • бити

ПРЕЗЕНТ

 

 • јесам, сам
 • јеси, си
 • јесте, је
 • јесмо, смо
 • јесте, сте
 • јесу, су

ФУТУР

ПРВИ

 • їу бити
 • їеш бити
 • їе бити
 • їемо бити
 • їете бити
 • їе бити

ДРУГИé

 • будем био/ла
 • будеш био/ла
 • буде био/ла/ло
 • будемо били/ле
 • будете били/ле
 • буду били/ле/ла

ÏПЕРФЕКАТ

 

 • био/ла сам
 • био/ла си
 • био/ла/ло jе
 • били/ле смо
 • били/ле сте
 • били/ле/ла су

ПЛУСКВАМ-ПЕРФЕКАТ

 

 • био/ла сам био/ла
 • био/ла си био/ла
 • био/ла/ло jе био/ла/ло
 • били/ле смо били/ле
 • били/ле сте били/ле
 • били/ле/ла су били/ле/ла

АОРИСТ

 

 • бих
 • би
 • би
 • бисмо
 • бисте
 • бише

ИМПЕРФЕКАТ

 

 • бејах
 • бејаше
 • бејаше
 • бејасмо
 • бејасте
 • бејаху

КОНДИЦИОНАЛ

ПРВИ

 • био/ла бих
 • био/ла би
 • био/ла/ло би
 • били/ле бисмо
 • били/ле бисте
 • били/ле/ла би

ДРУГИé

 • био/ла бих био/ла
 • био/ла би био/ла
 • био/ла/ло би био/ла/ло
 • били/ле бисмо били/ле
 • били/ле бисте били/ле
 • били/ле/ла би били/ле/ла

ИМПЕРАТИВ

ДРУГИé

 • буди
 • будимо
 • будите