TR.png esmek

MASTAR

mastar

 • esmek

BILDIRME

şimdiki zaman

 • esiyorum
 • esiyorsun
 • esiyor
 • esiyoruz
 • esiyorsunuz
 • esiyorlar

geniş zaman

 • eserim
 • esersin
 • eser
 • eseriz
 • esersiniz
 • eserler
 

dili geçmiş zaman

 • estim
 • estin
 • esti
 • estik
 • estiniz
 • estiler

şimdiki zamanın rivayeti

 • esiyormuşum
 • esiyormuşsun
 • esiyormuş
 • esiyormuşuz
 • esiyormuşsunuz
 • esiyormuşlar
 

geniş zamanın rivayeti

 • esermişim
 • esermişsin
 • esermiş
 • esermişiz
 • esermişsiniz
 • esermişler

şimdiki zamanın hikayesi

 • esiyordum
 • esiyordun
 • esiyordu
 • esiyorduk
 • esiyordunuz
 • esiyordular
 

mişli geçmiş zamanın hikayesi

 • esmiştim
 • esmiştin
 • esmişti
 • esmiştik
 • esmiştiniz
 • esmiştiler

mişli geçmiş zamanın rivayeti

 • esmişmişim
 • esmişmişsin
 • esmişmiş
 • esmişmişiz
 • esmişmişsiniz
 • esmişmişler
 

mişli geçmiş zamanın geleceği

 • esmiş olacağım
 • esmiş olacaksın
 • esmiş olacak
 • esmiş olacağız
 • esmiş olacaksınız
 • esmiş olacaklar

şartın hikayesi
 

 • esseydim
 • esseydin
 • esseydi
 • esseydik
 • esseydiniz
 • esseydiler
 

şartın rivayeti

 • esseymişim
 • esseymişsin
 • esseymiş
 • esseymişiz
 • esseymişsiniz
 • esseymişler

gelecek zaman

 • eseceğim
 • eseceksin
 • esecek
 • eseceğiz
 • eseceksiniz
 • esecekler
 

gelecek zamanın hikayesi

 • esecektim
 • esecektin
 • esecekti
 • esecektik
 • esecektiniz
 • esecektiler

gelecek zamanın rivayeti

 • esecekmişim
 • esecekmişsin
 • esecekmiş
 • esecekmişiz
 • esecekmişsiniz
 • esecekmişler
 

gelecek zamanın şartı

 • eseceksem
 • eseceksen
 • esecekse
 • eseceksek
 • esecekseniz
 • esecekseler

GEREKLILIK

gereklilik

 • esmeliyim
 • esmelisin
 • esmeli(dir)
 • esmeliyiz
 • esmelisiniz
 • esmeli(dir)ler

gerekliliğin hikayesi

 • esmeliydim
 • esmeliydin
 • esmeliydi
 • esmeliydik
 • esmeliydiniz
 • esmeliydiler
 

gerekliliğin rivayeti

 • esmeliymişim
 • esmeliymişsin
 • esmeliymiş
 • esmeliymişiz
 • esmeliymişsiniz
 • esmeliymişler

EMIR

emir

 • es
 • essin
 • eselim
 • esin(iz)
 • essinler

ŞART

şart

 • essem
 • essen
 • esse
 • essek
 • esseniz
 • esseler

şimdiki zamanın şartı

 • esiyorsam
 • esiyorsan
 • esiyorsa
 • esiyorsak
 • esiyorsanız
 • esiyorlarsa
 

geniş zamanın şartı

 • esersem
 • esersen
 • eserse
 • esersek
 • eserseniz
 • eserseler

dili geçmişin şartı

 • esdiysem
 • esdiysen
 • esdiyse
 • esdiysek
 • esdiyseniz
 • esdiyseler
 

mişli geçmişin şartı

 • esmişsem
 • esmişsen
 • esmişse
 • esmişsek
 • esmişseniz
 • esmişseler

DILEK

dilek

 • eseyim
 • esesin
 • ese
 • eselim
 • esesiniz
 • eseler

dileğin hikayesi

 • eseydim
 • eseydin
 • eseydi
 • eseydik
 • eseydiniz
 • eseydiler
 

dileğin rivayeti

 • eseymişim
 • eseymişsin
 • eseymiş
 • eseydiler
 • eseymişsiniz
 • eseymişler